Egyéb kategória bejegyzései

Degrowth radio: Open Source on Radiozora

Tonight, live on Radiozora, Chill channel from 7 pm: Cargonomia

As a peak of our Open Source series, this episode celebrates the birth of Cargonomia, a forward-looking project that blends several socially and environmentally conscious ideas and movements that include Cyclonomia Do it Yourself Bicycle Social Cooperative, Zsamboki Biokert, an organic vegetable farm and sustainable agriculture community education center which distributes weekly vegetable boxes to food communities in Budapest, and Kantaa, a self organized bike messenger and delivery company”.

We made a first radio programme on Radiozora in July 2014, Introduction to Degrowth:

We decided to keep going with a monthly programme “Open Source” and met again in September 2014:

Degrowth and food production with Logan and Zsámbok Organic Garden:

Degrowth and DiY, low-tech and Cyclonomia:

Degrowth sources: Karl Polanyi and Nicholas Georgescu-Roegen:

Degrowth and Transition network with Tracey Wheatley and Transition in Hungary.

Our last programme was (soon online): Degrowth sources 2: Ivan Illich, Cornelius Castoriadis and André Gorz.

With Sara Feher and Vincent Liegey.
Thanks Adrien, Logan, Tracey and Radiozora.

A nemnövekedés a Közgazdasági Szemlen – A növekedésen túl – egy új irányzat hozzájárulása a fenntarthatósági vitához

Közgazdasági Szemle legfrissebb számA növekedésen túl – egy új irányzat hozzájárulása a fenntarthatósági vitához
Dombi Judit — Málovics György

A gazdasági növekedés fenntarthatóságának kérdése már jó ideje foglalkoztatja a közgazdászokat – leginkább a környezet-gazdaságtan és az ökológiai közgazdaságtan képviselőit. Tanulmányunkban egy olyan új, nemnövekedésnek* (degrowth) nevezett irányzatot mutatunk be, amely szerint a gazdasági növekedés egyrészt környezeti oldalról hosszú távon nem fenntartható, másrészt pedig társadalmi oldalról nem is feltétlenül kívánatos. Így korunk környezeti, társadalmi és gazdasági problémáira nem a gazdasági növekedés fokozása a megoldás, hanem egy új, ténylegesen ökológiailag fenntartható és igazságosabb társadalmi-gazdasági berendezkedés, amely nem a gazdaság méretének folyamatos növekedésére épül. Az irányzat közgazdaságtani előzményeinek és gondolatkörének vázolása után megpróbáljuk elhelyezni e megközelítést napjaink fenntarthatósággal foglalkozó gondolati paradigmái között. Következtetésünk, hogy a nemnövekedés koncepciója még nem kiforrott, mondandóját számtalan bizonytalanság és megválaszolatlan kérdések sokasága övezi. Leginkább talán egy olyan újszerű megközelítésnek tekinthető, amely strukturált módon rávilágíthat számos olyan vitás kérdésre, amelyeket a hagyományos fenntarthatósági gondolkodás nem képes érdemben megválaszolni. Journal of Economics Literature (JEL) kód: O40, O44, Q01.

LXII. évf., 2015. február (200—221. o.) , Szemle

The dilemma of the sustainability of economic growth has been debated in economics for decades, above all in environmental economics and ecological economics. The study introduces an approach that is critical towards the long-term sustainability of economic growth. According to the de-growth approach, continuous economic growth is (1) impossible for environmental reasons, and (2) not even necessarily desirable for social reasons. So the solution to environmental, social and economic problems of the age is not more, accelerated economic growth, but a new socio-economic order that is ecologically sustainable, socially equitable, and not based on continuous economic growth. After introducing the antecedents of de-growth in economics, the authors place it among the current streams of sustainability thinking. The conclusion is that the messages of de-growth are encompassed by many uncertainties and unanswered questions. Present-day de-growth thinking, rather than being a mature paradigm, can be seen as a novel approach potentially able to highlight debatable sustainability-related questions that cannot be resolved by mainstream sustainable-development thinking.

5. Nemzetközi Nemnövekedés Konferencia – 2016 Budapest / Budapest will host the 5th International Degrowth Conference

Degrowth 2014 - LogoPárizs, Barcelona, Velence és Lipcse után Budapest ad otthont a következő Nemzetközi Nemnövekedés Konferenciának az Ökológiai Fenntarthatóságért és a Társadalmi Egyenjogúságért 2016 szeptemberében. A 2014-es lipcsei siker, mely 3000 főt látott vendégül 74 országból, jelzi az egyre szélesebb  figyelmet, mely a nemnövekedés felé irányul. A gazdasági növekedés fizikai és kulturális határainak megkérdőjelezésével a nemnövekedés demokratikus átmenetet kezdeményez egy fenntarthatóbb és élhetőbb társadalmi berendezkedés megteremtéséért.

A nemnövekedés természetesen nem először jelenik meg Magyarországon. Számos rendezvényen találkozhattunk a nemnövekedés egyik alapművével, Serge Latouche első könyvével a Nemnövekedés diszkrét bájáról, mely 2011-ben került kiadásra Budapesten. Később, 2014-ben Liegey és szerzőtársai tollából, a Jólét gazdasági növekedés nélkül jelent meg Magyarországon, különféle részvételi műhelymunkákkal kísérve. Mindemellett tudományos párbeszéd és cikkek is megjelentek e témában, és hasonlóan gyakorlati példák is kapcsolódnak az elmélethez.

A budapesti konferencia szervezését, mely a lipcseinél szerényebb, de annál családiasabb légkört kíván nyújtani, kelet- és közép-európai partnerek segítik, mely együttműködések szélesebb párbeszéd kialakítását célozzák a régióban. A partneri kapcsolatok kialakításában nagy szerepe volt az elmúlt évek találkozóinak a térségben – Ljubljanában 2013 novemberében, Zágrábban 2014 márciusában, Szófiában 2014 májusában és Budapesten, 2015 januárjában a Regionális Nemnövekedés Workshopon – mely találkozók igazolják e kezdeményezések dinamikáját.

Végül, de nem utolsó sorban a nemnövekedés legmeghatározóbb alakjai, mint Polányi Károly, Ivan Illich, Nicholas Georgescu-Roegen és André Gorz, mind a közép- és kelet-európai régió szülöttei. A konferencián éppen emiatt az ő munkásságukon lesz hangsúly, különös tekintettel Polányi Nagy átalakulására, mivel a konferencia arra a kérdésre kíván választ találni: vajon a nemnövekedés milyen megoldásokat kínálhat egy vonzóbb Nagy Átalakuláshoz vezető úton?

Találkozzunk Budapesten 2016-ban! További információ hamarosan: http://nemnovekedes.net/
Ha részt szeretnél venni a szervezésben, írj a info@nemnovekedes.net címre!

Budapest will host the 5th International Degrowth Conference

budapest_imageAfter Paris in 2008, Barcelona in 2010, Venice in 2012 and Leipzig in 2014, the next International Conference on Degrowth for Ecological Sustainability and Social Equity will be held in Budapest in September 2016.
The upcoming conference will take place in a post-socialist environment. Starting from this complex social, economic and political challenges faced in the region, we expect fruitful, reflective and interesting meetings and discussions in bringing worldwide degrowth experience and perceptions.
The conference will be organised through regional participatory approach, whereby several preparatory meetings will be organised throughout the post-socialist region in order to establish robust dialogues about degrowth in the region. We have already observed the building of this dynamic during the regional meetings in Ljubljana in November 2013, Zagreb in March 2014 Sofia in May 2014, and in Budapest in January 2015.

We would like to build on the great success of the last degrowth conference in Leipzig in September 2014, which welcomed more than 3000 participants from 74 countries. However, this does not mean that the Budapest conference will be as big: we would like to host a convivial conference. A challenge is to orient the conference towards the principle that “small is beautiful”… and meaningful
Lastly, many degrowth thinkers, like Karl Polanyi, Ivan Illich, Nicholas Georgescu-Roegen and André Gorz are from the region. This is why the conference will highlight their work, mainly by returning to the Hungarian author Karl Polanyi and referencing to his work The Great Transformation with opening the question: Can Degrowth draw New paths for a desirable Great Transformation?

See you soon in Budapest! More information available soon on www.budapest.degrowth.org

“Jólét gazdasági növekedés nélkül” – Köves Alexandra könyvismertetése a Kovászban

Jólét gazdasági növekedés nélkül – A Nemnövekedés felé – Köves Alexandra könyvismertetése – KOVÁSZ – 2014. TAVASZ−TÉL 67–72. OLDAL.

“2013 januárjában az Európai Bizottság engedélyezte azt a civil kezdeményezésen alapuló aláírásgyűjtést, amelyet számos ország aktivistái az összeurópai Feltétel Nélküli Alapjövedelem (FNA) bevezetésére indítottak. Egy év alatt egymillió aláírást kellett volna a tagállamokban összegyűjteni ahhoz, hogy az Európai Parlament napirendjére tűzze, és nyílt vitára bocsássa a témát. Ez alatt az egy év alatt mindössze 285 ezer európai állampolgár írta alá a kezdeményezést, így az első ilyen irányú próbálkozás bizonyos értelemben sikertelen lett. A legtöbb államban azonban, így Magyarországon is, elindult egy diskurzus, amelyben a kezdeményezésben érintett civil szervezetek érveltek az FNA bevezetése mellett, és a médiában, valamint a tudományos életben neves szereplők szintén megnyilatkoztak akár érdemben támogatva a kezdeményezést, akáraz ellenérveket felsorakoztatva.

http://kovasz.uni-corvinus.hu/2014/kovesa_ismerteto.pdf

Film Bemutató: Nehogy az ördög ülve talàljon – Cyclonomiában – február 27 – 19h

Nagy örömmel meghívunk pénteken február 27-én 19-kor Körösi Zsuzsa filmjének vetítésére a Cyclonomia kollektív műhelyben:

Nehogy az ördög ülve találjon
A vetítés után magyar és francia nyelvű beszélgetést tartunk.
Koccintás és harapnivaló lesz. Belépés ingyenes, adományt szívesen elfogadunk
1135 Budapest, Katona József utca 39.

Nous vous invitons le vendredi 27 février à 19h à la projection du film

Villes Fertiles

à Cyclonomia en présence de la réalisatrice Suzanne Körösi
La projection sera suivie d’une discussion en hongrois et en français
Pot et buffet offert. Entrée libre, donation conseillée.
1135 Budapest, Katona József utca 39. 

A film apropóját az adta, hogy a rendező édesanyját a II. világháború alatt Budapesten bolgárkertészek bújtatták, akik zöldséggel látták el a fővárost az ostrom előtt és után. A film arra keresi a választ, hogy hová tűntek a bolgárkertészek, Budapest zöldségeskertjei és a főváros a helyi élelmiszer-autonómiája. Folytatás

Pierre Rabhi: Hogy megmaradjon az élet: Előszó a magyar kiadáshoz

Borító

Pierre Rabhi L’offrande au crepuscule (Alkonyati áldozat) című könyvének a Budapesti Francia Intézet támogatásával most megjelenő magyar fordítása jól illeszkedik az elmúlt évek során Magyarországon is egyre nagyobb érdeklődésre számot tartó kiadványok és események sorába, amelyek fokozott figyelmet szentelnek az alternatív gazdasági megközelítést alkalmazó társadalmi berendezkedésnek, a Nemnövekedés mozgalmának, a fenntartható élelmiszertermelés lehetőségeinek. Érdemes áttekinteni a fenti esemény sorozat néhány fontos állomását: Serge Latouche, a Nemnövekedés „atyja” 2011 márciusában Budapesten járt könyvének, a Petit traité de la Décroissance sereine (A Nemnövekedés diszkrét bája) magyar kiadásának bemutatóján. A 2012 novemberében a Budapesti Francia Intézetben nagy sikerrel megrendezett, rövid mezőgazdasági értékesítési láncokkal foglalkozó konferencia után néhány héttel pedig Marie-Monique Robin hazai bemutatkozása következett: a mezőgazdaságról alkotott újító elképzeléseit a Les Moissons du Futur (Mit aratunk jövőre?) címet viselő dokumentumfilmje apropóján ismertette meg a magyar közönséggel. Az eseménysorozat következő elemeként tavaly magyarul is megjelent szerőtársaimmal, Anisabel Veillot-val, Christophe Ondet-val és Stéphane Madelaine-nel közösen írt munkánk, az Un Projet de Décroissance (Jólét gazdasági növekedés nélkül – A Nemnövekedés felé). A következő, e témába illeszkedő jelentősebb esemény 2014. november 13-án várható, amikor Pierre Rabhi a Francia Intézetben tartandó nagy agroökológiai konferencia kapcsán Budapestre látogat. Folytatás

Succesful and fruitful Degrowth workshop in Budapest – The Right Great Transformation is underway!

After Ljubljana in 2013, Zagreb in March, Sofia in May and Leipzig in September 2014, a two-day long regional workshop on Degrowth in postsocialist countries took place in Budapest on the 24-25 January 2015.

Around 100 people from about 20 countries participated during the two days of activities.
On the first day of the participatory workshop, discussions, and brainstorming activities took place in small and large groups. Several issues were debated such as Degrowth and inequalities, Degrowth and the gift economy, Basic Income, Degrowth as a provocative slogan and how could it be used in other languages, Degrowth in practice, Degrowth and education, Degrowth in post-socialist countries, East-West interrelations and dialogue, etc.

DSC04991The lunch was made with local food sourced directly from the organic farm in Zsambok. Many thanks to the self-managed kitchen team who prepared delicious beetroot, onion and carrot salads, körozöt and potato stew. Also thanks to all the participants and all the products shared.

We concluded this first day with an open discussion about public debt and extractivism with Nicolas Sesiron from the Committee for the Abolition of Third World Debt.
DSC04989Finally, before a convivial party contemplating the falling snow and the Buda hills,  Miklos Antal gave a talk about the physical limits to growth, explaining why sufficiently fast decoupling is very unlikely. Then Vincent Liegey presented the cultural limits by questioning why the quest for more is far away from a meaningful life. Convivial discussions on how to reappropriate hope and conviviality carried on until late night.

DSC04985The second day was spent focusing on concrete alternatives and self-organisation for future projects. We were first welcomed by Edina of the Szimpla backyard small producers’ market who presented the cultural and community development activities surrounding the weekly food market. Afterwards Logan from the organic farm of Zsambok explained why direct market of this nature are important to, on one hand find opportunities to directly sell the products, and on the other hand to implement trustful and transparent relationships between the consumers and the producers.

Also in the warm and special atmosphere of the market, we had a session on the application to host the next Degrowth Conference in Budapest with a regional organisation. After lunch in the market, we departed on foot, on a sightseeing walk in wonderful Budapest, to Noha Studio, where Adrien presented all the workshops and activities happening there. He also presented Cyclonomia’s activities, Do it Yourself bike and low tech shop, where we had a meeting about upcoming events and projects we could implement.

Also people from diverse backgrounds could share their different experiences, in particular connected to local alternatives.
Again thanks to all the participants and all the people who contributed to this succesful organisation. In particular, thanks to Adrien, Orsi, Laura, Dimas, Logan, Edina, Peter, Adela, Dan, Tamara, Miklos, Mladen, Ajda, Jutka, Lidija, Gabi, Szabina, Tone, Blanka, Christina and a lot of other for their precious help and contributions. Everything was organised based on reciprocity economy principles. We received free donations which help us to balance the budget in supporting local partners.

In Budapest, Karl Polanyi’s town, we could enjoy a new Great Transformation which is underway… But that one, is based on Degrowth. That’s one is the right one.

Also read:  ’Always more’ is a wrong idea – Degrowth workshop in Budapest.

To go further:

Lunch Time Discussion on Degrowth with Vincent Liegey – December 17th, 2014 – 12h30 – CEU

1382794_849165968437964_521492377544740672_n

Lunch Time Discussion on Degrowth with Vincent Liegey
Location: TIGY, Nador 11 Building Central European University
Time: 12:30pm, December 17th, 2014

Have you heard about the Degrowth Movement? Have you ever wanted to learn more about this growing cause which attempts to outline pathways for democratic and serene transitions towards prosperity without growth? Folytatás

Invitation to a regional Degrowth workshop in Budapest – 24-25 January 2015

Photo: CreativeCommons/Paul Sableman

After Ljublljana in 2013, Zagreb in March, Sofia in May and Leipzig in September 2014, we invite you to our regional workshop on Degrowth in postsocialist countries on the 24-25 January 2015.

Registration is closed.

If you have any question: info@nemnovekedes.net – Free donation.

There will be several programmes:

  • Open to everybody: discussion followed by a convivial party on Saturady the 24th of January from 17h30.
  • For already well-informed people on Degrowth: workshops on Saturady the 24th of January (morning and afternoon – limited to 50 people lunch provided for registered people).
  • For people interested in participating to up-coming projects: workshops on Sunday the 25th of January (morning and afternoon – limited to 20 people).

Please find the details below:

Saturday 24 of January
Beograd rakpart 9., Budapest

Workshops for well-informed people on Degrowth:

10h-12h30 Session 1:
– Welcoming word and introduction.
– Degrowth in post-socialist countries: feedback from Leipzig workshop.
– Degrowth, Karl Polanyi and CSA in Hungary.

Lunch break. 12h30-14h with local organic food from Zsambok organic farm.

Session 2: 14h-17h
– How to explain degrowth without closing the door for discussions in post-socialist countries.
– The green/red divide in degrowth discussions in post-socialist countries.
– Public debt and degrowth with the Committee for the Abolition of Third World Debt.

Public evening:
Beograd rakpart 9., Budapest

17h30-19h Public and participative discussion: How to contruct alternatives to the physical and cultural limits to growth?

In the frame of a two day long workshop on Degrowth in postsocialist countries, we invite you to a participative public discussion on the limits to growth. First Miklos Antal will talk about the physical limits to growth and explain why sufficiently fast decoupling is very unlikely. Then Vincent Liegey will present the cultural limits by questioning why always more is far away from a meaningful life.After these introductions, we invite you to participate in the construction of alternatives: how to implement democratic transitions to sustainable, convivial and autonomous new models of society? On what principles would these models be constructed?

From 19h Party with hot wine, tea, and organic food.
Feel free to bring local food and drinks from your country! 🙂

Sunday 25th of January
Only for people interested in participating for the upcoming projects:

10h-13h30 Szimpla Piac (direct trade market in Budapest – Kazinczy utca 14.).
– Welcoming presentation of the market and Zsambok organic farm, and direct trade in Hungary.
– Discussion on the application for the organisation of the following Degrowth conference in Budapest in 2016 (breakfast and lunch at the market).

13h30 Walk to Cyclonomia (Katona József utca 39. 50).

14h-18h Cyclonomia: DiY bikeshop.
– Welcoming presentation of Cyclonomia workshop, DiY and low tech.
– Horison2020 project development until May 2015.
– Activities on the climate talks in Paris 2015 – exchanging info, maybe some planning what can be done.
– Publication about Degrowth in Post-Socialist countries.
– Other future activities…